fbpx
Rubriky
Občasník

Vlčovický občasník 1/2020

Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,

přesně před rokem jsme Vám v budově bývalého denního stacionáře Kopretina prezentovali možnosti využití této budovy k prospěchu všech občanů naší obce. Zároveň jsme se ptali i na Váš názor, zda jste tomuto projektu nakloněni. Jsme velmi rádi, že jste nám svou kladnou odpovědí dali jasně najevo, že Vám není kulturní a společenský život v naší obci lhostejný. Tato odpověď pro nás byla jasným impulsem, abychom pokračovali v modernizaci tohoto místa, kde se můžeme všichni setkávat a prostřednictvím společných zážitků tak upevňovat mezilidské vztahy a přispívat tím ke zlepšení života v našem sousedství.

Za necelý rok svého působení náš spolek Vlčovjané za přispění Vás všech dokázal z této budovy vytvořit fungující Komunitní centrum „Vlčovjan“, které Vám nyní poskytuje prostor pro Vaše volnočasové aktivity a nabízí možnost pořádání kulturních a společenských akcí.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se aktivně podíleli na rekonstrukci prostor komunitního centra nebo nás podpořili materiálními či finančními dary. Velký kus práce je sice za námi, ale rekonstrukce stále není u konce. Ještě nás čeká oprava kluboven, kuchyňky u velkého sálu a dovybavení jednotlivých místností. K naplnění tohoto cíle je i nadále vítána jakákoliv Vaše pomoc.

Nyní se Vám dostává do rukou první vydání občasníku Vlčovjan.  Jak je patrné již z jeho názvu, bude vycházet nepravidelně. Hodláme Vás v něm informovat o dění v naší obci a o všech probíhajících a připravovaných akcích v komunitním centru.

Občasník budete dostávat v tištěné podobě do svých schránek nebo si jej budete moci přečíst v elektronické podobě na našich webových stránkách www.vlcovjane.cz. Pokud budete mít zájem o zasílání občasníku emailem, kontaktujte nás na adrese info@vlcovjane.cz.

 Uvítáme také jakékoliv Vaše informace a podněty na články k uveřejnění.Předseda spolku Dalibor Hipík

Vznik spolku Vlčovjan – Jak to všechno začalo

Historie budovy do března 2019

Děti dříve chodily do školy v Lichnově. Do roku 1830 tu vyučoval jistý Jan Špaček ve svém domku č. 14 a od roku 1833 Jan Štěpán, zdejší kostelník, v č. 39. Roku 1864 obec postavila školu. V letech 1905-1906 byla škola rozšířena na dvoutřídní. Jednotřídní škola vedená výměnkářem Janem Štěpánem byla zrušena roku 1876 a žáci byli převedeni do ZŠ v Lichnově. Roku 1910 je školní budova v kronice popisována jako zchátralá, „plot hlohový u školy jest prořídlý, školní zahrada rejdištěm drůbeže, psů i prasat z celého okolí, průchodištěm řezníků s hafany, komediantů, vandráků a všech kdož ze sousedního gruntu Jana Lichnovského č. 27, nyní obecního starosty, zkrátiti si chtějí cestu k obecní hospodě“. (použito ze školní kroniky)

Definitivně byla škola uzavřena v roce 1975 a poté již sloužila pouze jako mateřská škola. Ta byla pro děti z Vlčovic i Kopřivnice uzavřena v roce 1997. Od roku 2001 objekt sloužil jako denní stacionář pro osoby s mentálním postižením Kopretina.

Březen 2019

V tomto měsíci se na místní komisi projednávalo uzavření denního stacionáře Kopretina ke konci měsíce června 2019. Do stavby obchvatu by budova zůstala opuštěna

nebo pronajata ke komerčním účelům.

V ten den se zrodil plán, že by byla škoda nechat budovu jen tak chátrat a bylo by dobré o ni bojovat a využít ji pro pořádání různých akcí a tím docílit stmelení místních obyvatel.

Červen 2019

Společně s místní komisí se uskutečnila prohlídka opuštěných prostor a zhodnocení, jaké budou potřeba úpravy a opravy budovy k jejímu budoucímu využití.

Vlčovické slavnosti

Srpen 2019

Uskutečnily se Vlčovické slavnosti. Jejich plánování a organizace byly náročné, ale odměnou byl obrovský zájem veřejnosti, který si pořadatelé ani nedokázali předem představit. Za celý den přišlo 600 návštěvníků, kteří byli nadšení, že se zase něco děje.

Původní stav společenské místnosti

Následně jsme zorganizovali veřejnou obhlídku budovy nynějšího Vlčovjana, kde se představily návrhy, co by zde mohlo v budoucnu vzniknout. Opět přišlo velké množství lidí, což povzbudilo členy budoucího spolku v pokračování svých myšlenek a dotažení jejich nápadu do úspěšného konce.

Srpen-září 2019 Začal se tvořit projekt, který měl přesvědčit Radu města Kopřivnice, že to spolek myslí vážně.

Říjen 2019

Oficiálně vzniká nový spolek Vlčovjané, z.s. Zakládajícími členy jsou Miroslava Štěpánová, Dalibor Hipík, Lumír Štěpán, Radomír Zátopek a Monika Kapicová. Těchto pět členů jde s neskutečným nasazením za svým cílem – znovu stmelit místní občany, zapojit nové sousedy do dění v obci a obnovit stará přátelství prostřednictvím pořádání různých akcí.

Spolek Vlčovjané uspořádal na poli u psího útulku Drakiádu. Zúčastnilo se zhruba 200 lidí, kteří si připomněli tradiční pouštění draků. Soutěžilo se v několika kategoriích: o nejhezčího vlastnoručně vyrobeného draka, o draka s nejdelším oca­­sem a o nejaktivnějšího rodiče. Doprovodný program zajistil sokolník, který představil dravé ptáky a pobavil obecenstvo. V pojízdném stánku byla možnost koupit občerstvení a zákusky, které připravily a věnovaly místní maminky, aby tím podpořily vznikající spolek. V tom samém měsíci schválila Rada města Kopřivnice bezplatnou zápůjčku budovy pro spolek Vlčovjané. Začalo plánování.

Prosinec 2019

Organizace celorepublikové akce Česko zpívá koledy. Občany doprovodil Honza Galia na kytaru a Martin Topič na saxofón. Všech 150 zúčastněných lidí se mohlo v pojízdném stánku zahřát svařákem a maminky znovu nachystaly něco k občerstvení (zakousnutí).

Prosinec 2019

Rada města Kopřivnice rozhodla o opravě elektřiny, vymalování části budovy, položení koberce a PVC.

Březen 2020

Předání budovy spolku Vlčovjané.

14. březen 2020 – první brigáda – oživení zahrady, vyčištění prostor v budově.

21. březen 2020 – Naplánována první akce spolku Vlčovjan – Vítání jara (Vynášení Mařeny) součástí které mělo být slavnostní předání budovy spolku. Bohužel opatření proti šíření viru corona vše zhatily. Akce byla zrušena a slavnostní otevření přesunuto na nový termín.

Březen-duben 2020 – šití roušek.

Zapojilo se více jak 30 podporovatelů spolku. Výtěžek z šití roušek byl použit na činnost spolku.

Duben-červenec 2020

Renovace společenské místnosti (výmalba, nové osvětlení, oprava a nátěr podlahy), oprava a nátěr laviček venkovního posezení, oprava stolů a židlí.

12. červen 2020 – otevření cyklobaru.

26. červen 2020 – letní kino „Přes prsty“. 18. červenec 2020 – slavnostní otevření Komunitního centra Vlčovjan.

Březen-dosud – shánění sponzorů a dárců, kteří nám byli ochotni přispět na opravu budovy a slavnostní otevření – patří jim velké poděkování. Velké poděkování patří také radním, zaměstnancům města Kopřivnice a všem dobrovolníkům, bez kterých bychom nedokázali vše připravit v tak krátkém čase.

Pronájem komunitního centra

Společenská místnost Vlčovjan

Nabízíme krátkodobý pronájem a zapůjčení plně vybavených vzdělávacích, školících a společenských prostor vhodných pro pořádání školení, seminářů, týmových, společenských, rodinných i firemních akcí.

Možnosti jsou variabilní a využití místností je multifunkční. Samozřejmostí je zázemí s toaletami, kuchyňkou, šatnou. V areálu našeho objektu je k dispozici oplocená zahrada se stoly a lavičkami.
Zájemcům o pořádání vzdělávacích, školících, firemních i soukromých akcí jsou  k dispozici společenská místnost, herna a klubovna.

Multifunkční místnost

(70 m2 / kapacita 40-50 osob)

Místnost vhodná jako učebna, zasedací místnost, tělocvična, taneční sál, apod. Místnost je dobře větratelná, neprůchozí s parketovou podlahou.

V případě vícedenních akcí je k dispozici uzamykatelný příruční sklad.

Herna

(38 m2 / kapacita 15 osob) Místnost vhodná pro volnočasové aktivity dětí i dospělých. Často využívaná jako dětský koutek při akcích pro rodiče s dětmi. Místnost je také vhodná pro teambuildingové aktivity dospělých.

Místnost je dobře větratelná, průchozí, na podlaze je koberec a PVC.

Klubovna – společenská místnost

(12 m2 / kapacita 20 osob)

Místnost vhodná pro společenská setkání, firemní i soukromé oslavy, teambuildingové aktivity, odpočinek i relaxaci. Místnost je dobře větratelná, je průchozí, podlaha PVC.   V případě pronájmu je možnost zapůjčení kompletního vybavení baru včetně zázemí pro občerstvení nebo Vám otevřeme bar s naší obsluhou.

Zázemí – recepce, šatna a toalety

Zájemcům o krátkodobý pronájem nebo zapůjčení prostor je k dispozici zázemí podle potřeb. U vstupu do budovy je k dispozici šatna. Přízemí je celkově bezbarierové. Samozřejmostí jsou toalety.

Zahrada

Součásti komunitního centra Vlčovjan je také velká oplocená zahrada, na které se nachází pískoviště a ohniště. Součásti pronájmu zahrady jsou dřevěné stoly a lavice. Můžete si zapůjčit zahradní stan nebo gril. V případě pronájmu našich místností uvnitř centra je pronájem zahrady zdarma.

Parkoviště Součástí objektu je uzavřené parkoviště, které je v době pronájmu prostor k dispozici účastníkům akce. Kapacita parkoviště je cca 7 osobních vozidel.

Podmínky pronájmu a zapůjčení prostor

Veškeré prostory jsou zájemcům k dispozic na základě předběžné dohody a následné závazné objednávky. Pronájem je poskytován na základě smlouvy a je řádně fakturován. Prostory jsou vždy připraveny podle konkrétních požadavků a potřeb.

Pronájem prostor poskytujeme denně, standardně v časech od 7 do 22 hodin. V případě potřeby může být doba pronájmu dohodnuta i mimo toto rozpětí.

Součásti pronájmu prostor mohou být i doplňkové služby

  • zapůjčení vybavení pro vlastní přípravu občerstvení – lednice, varné konvice, 10 l nádoba na horkou vodu, skleničky, talířky, hrnečky, mísy apod.,
  • využití zahrady – zapůjčení  ohniště s lavičkami včetně dřeva.

Základní ceník pronájmu prostor a zapůjčení vybavení

Tento ceník je pouze orientační. Konečnou cenu kalkulujeme vždy podle požadavků s přihlédnutím k době a rozsahu poskytnutých služeb. Doba pronájmu je počítána od předání po převzetí místnosti.

Prostory si můžete pronajmout ať už na jednorázovou akci, nebo na dlouhodobé bázi.

Bližší informace o možnostech pronájmu prostor a zpracování cenové kalkulace Vám poskytne vedoucí Komunitního centra Dalibor Hipík (775 210 021), nebo Mirka Štěpánová (777 607 692). Doporučujeme volat s dostatečným předstihem. V případě, že budete psát e-mail, uveďte také své telefonní číslo, ať Vás můžeme rychleji kontaktovat.

Taneční pro starší a pokročilé

Základní taneční kurzy pro dospělé jsou určeny pro osoby starší 18 let bez omezení horní věkové hranice. Kurz pořádáme od října do prosince, a to vždy v neděli odpoledne. Taneční kurz bude pořádán v uzavřené společnosti, bez diváků.

Termíny: 4.,11., 18., 25. října / 1., 8., 15., 22., 29. listopadu 2020 / 12. prosince 2020 – Kolona, zakončovací lekce

Zahajovací lekce proběhne v neděli 4. 10. 2020. Pořádáme dva kurzy 14:30-17:00 nebo 17:30-20:00 hodin v Kulturním domě ve Vlčovicích.

Předprodej míst bude zahájen 1. 9. 2020. Po rezervaci proběhne úhrada zálohy kurzu na základě předem vystavené faktury v hodnotě 1000 Kč/pár. Doplatek 2400 Kč/pár bude vybírán na první lekci.

Navštívíte 9 základních lekcí s reprodukovanou hudbou, na kterých budou vyučovány všechny společenské tance. Kolonu si užijete s živou kapelou. Celkově odtančíte 18 hodin.

Nezapomeňte na společenský oděv.

Podpořte spolek Vlčovjané

Zaujala Vás naše činnost? Chtěli byste nás podpořit? Můžete se zúčastnit některé z našich příštích brigád nebo můžete pomoci jako dobrovolník na některé z dalších akcí. Budeme také rádi, pokud nás podpoříte finančně zasláním libovolné částky na číslo účtu 123-854780207/0100. Z Vašich darů budeme hradit provoz komunitního centra a pořádání různých společenských akcí a kurzů. Děkujeme Vám všem, kteří jste nás již podpořili.

Pravidelné cvičení v komunitním centru Vlčovjan

Pondělí:

SM systém – rehabilitační cvičení -začátečníci 17:00-18:00

-mírně pokročili 18:15-19:15

Náplň lekce: stabilizace a mobilizace páteře metodou cvičení s využitím lan MUDr. Richarda Smíška.

Škola zad, ergonomie práce, nácvik autoterapií nejčastějších obtíží pohybového aparátu, eliminace špatných pohybových stereotypů.

Vhodné pro muže, ženy a děti od 10 let.

Indikace: prevence a léčba nemocí svalové a kosterní soustavy, bolesti zad, vadné držení těla, skoliózy, zúžení páteře a onemocnění meziobratlových plotének, CC, CB, syndromy, LIS, artrózy kloubů, halux valgus (vbočené palce), diastáza (rozestup břišní stěny, aj.).

Skupiny max. 10 lidí

Cena: začátečníci 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč Lektor: Monika Kapicová, DiS. – rehabilitační pracovník,tel. 777 061 519

Úterý:

Kondiční cvičení – bodystyling 17:00-18:00

Posilování s kardio tréninkem se zaměřením na procvičování všech svalových skupin a spalováním tuků.

Lektor: Radka Jalůvková, tel. 603 770 622

Vlčovický Ironman –  18:15-19:15

Výzva pro muže ke zlepšení fyzické kondice a vytrvalosti.

Lektor: Radka Jalůvková, tel. 603 770 622

Středa:

Rehabilitační cvičení s Luckou 17:00-18:00 a 18:15-19:15

Rehabilitační a zdravotní cvičení s prvky jógy a posilování hlubokého stabilizačního systému. Protahuje a jemně posiluje celé tělo.Lektor: Lucie Žárská – fyzioterapeutka – rehabilitační pracovník,
tel. 777 619 544

Čtvrtek:

Jóga s Martinou 17:30-18:30

Určena pro všechny věkové skupiny, začátečníky i pokročilé.

Průběh hodiny: první půlhodina je zaměřena na protažení celého těla, zvětšování flexibility, zpevnění středu těla a nácvik správného dýchání. Druhá půlhodina se nese v duchu uvolňování se ve statických pozicích/ásanách a relaxace.

Vše je propojeno s vědomým dýcháním, vědomím sebe sama a přítomnosti. Vhodné pro ty, kteří potřebují nadmíru dynamiky.

Lektor: Martina Roberts, DiS. – Instruktor jógy, tel. 732 382 852 Do cvičení se registujte na www.vlcovjane.cz, nebo u jednotlivých lektorů na telefonních číslech.

Zimní provoz cyklobaru

První letní sezóna našeho cyklobaru se pomalu chýlí ke konci. Jsme velmi rádi, že jste si jeho služby oblíbili a zvykli si k nám o víkendu zavítat na jedno vychlazené. Abychom do budoucna nezklamali Vaši přízeň, rozhodli jsme se provozovat cyklobar i mimo sezónu. Od října budeme mít otevřeno každý pátek od 18:00 do 22:00 hodin.

Otevírat budeme i v případě různých příležitostných událostí, mezi které patří například významné sportovní přenosy a kulturní akce pořádané našim spolkem. O této provozní době Vás budeme v předstihu informovat na našem facebookovém profilu, webových stránkách nebo v tomto občasníku.