fbpx
Rubriky
Akce

1. Vlčovjanské páleníčko

Těšte se na první ročník Vlčovjanského pálenička. Soutěžit budeme v nejlepší domácí pálence a domácí klobásce.

Od rána budeme vařit kotlíkový guláš, venku zapálíme oheň, narazíme sudy s pivem a bude nám všem dobře.

Doprovodný program + soutěže

Degustace pěstitelských pálenek spojená se soutěží o nejlepší pálenku – Vlčovská štamprle 2021

Přihlásit se bude moci každý pěstitel starší 18 let, který bude mít zájem zjistit jak kvalitní je jeho pálenka (vyrobená z vlastního ovoce). Žádný ze soutěžících se nemusí bát, že by v soutěži utrpěla jeho pověst „dobrého“ pěstitele, neboť soutěž bude anonymní.

Při přejímce soutěžních vzorků bude jeho pálenka přelita do soutěžní lahve a následně opatřena číslem. (Tím pádem ani soutěžící nebude vědět své číslo, aby nemohl soutěž ovlivňovat). Na konci soutěže budou vyhlášeni 3 nejlepší soutěžící.

Po vyhlášení výsledků může proběhnout ještě extra soutěž mezi těmito 3-mi nejúspěšnějšími – poznej svoji pálenku. Kdy soutěžícímu budou nality 3 nejlepší soutěžní vzorky a každý bude mít za úkol poznat tu svou.

Hodnocení soutěžních vzorků

Každý návštěvník starší 18 let obdrží při vstupu 3 soutěžní žetony, které následně při degustaci odevzdá soutěžním vzorkům dle svého uvážení.

Přejímka soutěžních vzorků + uzávěrka soutěže

bude probíhat v pátek 19.11. od 18:00 do 20:00 a v sobotu 20.11. od 10:00 do 12:00. Každý vzorek bude přelit do soutěžní lahve a opatřen soutěžním číslem (bez vědomí soutěžícího).

Podmínky účasti v soutěži:

 • starší 18 let
 • zaregistrovat minimálně 0,5l soutěžního vzorku v době registrace viz výše
 • každý pěstitel může soutěžit s více jak jedním vzorkem (např. jiný druh pálenky nebo jiný ročník apod.)
 • každý vzorek bude soutěžit pod jiným soutěžním číslem

Pravidla soutěže pro hodnotící

 • hodnotící musí být starší 18 let
 • hodnotící může degustovat každý soutěžní vzorek pouze jednou
 • hodnotící může každý z obdržených soutěžních žetonů udělit libovolnému soutěžnímu vzorku dle svého uvážení

Degustace domácích klobás spojená se soutěží o nejlepší klobásu – Vlčovská klobása 2021

Bude probíhat podobně jako degustace pálenek. Vzorky musí být pouze domácí výroby. V případě, že se prokáže, že soutěžní vzorek je průmyslové výroby (zakoupený v masně), bude ze soutěže vyřazen.

Anonymně na základě soutěžních čísel a nejvíce odevzdaných
soutěžních žetonů. 3 soutěžní žetony mohou v tomto případě u vstupu obdržet i děti. Zde se vyhodnocuje pouze absolutní vítěz.

Přejímka soutěžních vzorků + uzávěrka soutěže

bude probíhat v sobotu 20.11. od 10:00 do 12:00. (z důvodu zajištění co největší čerstvosti). Soutěžící se může sám rozhodnout, zda poskytne soutěžní vzorek v syrovém stavu nebo tepelně upravený.

Podmínky účasti v soutěži:

 • zaregistrovat minimálně 6ks klobás (soutěžního vzorku) v době registrace viz výše.
 • každý soutěžící může soutěžit s více jak jedním vzorkem (např. jiný druh masa apod.)
 • každý vzorek bude soutěžit pod jiným soutěžním číslem.

Pravidla soutěže pro hodnotící

 • hodnotící může degustovat každý soutěžní vzorek pouze jednou
 • hodnotící může každý z obdržených soutěžních žetonů udělit libovolnému soutěžnímu vzorku dle svého uvážení